כתב העת על"ה
 
חשיבה כמותית
 
מספרים ופעולות
 
קבוצות מספרים
 
תורת הקבוצות
חשבון מודולרי
אלגברה - טכניקה אלגברית
 
אלגברה - פונקציות
 
אלגברה - סדרות
 
אלגברה - אינדוקציה
אלגברה - קומבינטוריקה
אלגברה - מספרים מרוכבים (מספרים קומפלקסיים)
תכנון לינארי
וקטורים
גיאומטרית המישור
 
גיאומטרית המרחב
 
גיאומטריה אנליטית
 
טריגונומטריה
 
סטטיסטיקה
 
הסתברות
 
אנליזה - חשבון דיפרנציאלי
 
אנליזה - חשבון אינטגרלי
 
לוגיקה
הוכחות
יישומי מתמטיקה
היסטוריה של המתמטיקה
פרדוקסים
משחקים
חידות ותשבצים
הוראת המתמטיקה
 
שיטות וגישות הוראה
 
עזרי הוראה
 
שיטות הערכה
 
תורות למידה
 
מחקר
כללי
גליונות לחשבון
 
בעיית החודש
חיפוש חיפוש מורכב .

.
פרוייקט לתלמידים- משולשים מדהימים
קובץ מצורף: project35.pdf
.
תיאור הפעילות:
.
שם המחבר :צוות מתמטיקה, "מחר 98"
.
מילות מפתח :פרוייקט, גיאומטריה, הנדסה, גיאומטרית המישור, הנדסת המישור, משולש, מרובע, משפט מורלי, חלוקת זווית לשלושה חלקים שווים, קווים מקבילים, מקבילית, תיכונים במשולש, "משולש נפוליאון החיצוני", הוכחה, עזרי הוראה, מחשב, שיטת חקר
.
מסגרת הכנת הפעילות :פרויקט "מחר 98" - מודל לקידום החינוך המתמטי העל-יסודי באצבע הגליל, הטכניון, מרץ 1996
.
תאריך עדכון: 05/02/2004
.
אל הפעילות