כתב העת על"ה
 
חשיבה כמותית
 
מספרים ופעולות
 
קבוצות מספרים
 
תורת הקבוצות
חשבון מודולרי
אלגברה - טכניקה אלגברית
 
אלגברה - פונקציות
 
אלגברה - סדרות
 
אלגברה - אינדוקציה
אלגברה - קומבינטוריקה
אלגברה - מספרים מרוכבים (מספרים קומפלקסיים)
תכנון לינארי
וקטורים
גיאומטרית המישור
 
גיאומטרית המרחב
 
גיאומטריה אנליטית
 
טריגונומטריה
 
סטטיסטיקה
 
הסתברות
 
אנליזה - חשבון דיפרנציאלי
 
אנליזה - חשבון אינטגרלי
 
לוגיקה
הוכחות
יישומי מתמטיקה
היסטוריה של המתמטיקה
פרדוקסים
משחקים
חידות ותשבצים
הוראת המתמטיקה
 
שיטות וגישות הוראה
 
עזרי הוראה
 
שיטות הערכה
 
תורות למידה
 
מחקר
כללי
גליונות לחשבון
 
בעיית החודש
חיפוש חיפוש מורכב .

.
שטחים לפי משנה המידות לר' נחמיה
קובץ מצורף: GIL42-3.pdf
.
תיאור הפעילות:
.
שם המחבר :שמואל אביטל
.
מילות מפתח :הנדסה, גיאומטריה, גיאומטרית המישור, הנדסת המישור, שטח, עיגול, מקטע מעגלי, משולש, pi, רבי נחמיה, הירון, משנת המידות
.
מסגרת הכנת הפעילות :גליונות לחשבון מס´ 42, תשרי תשל"ו
.
תאריך עדכון: 27/08/2001
.
אל הפעילות