כתב העת על"ה
 
חשיבה כמותית
 
מספרים ופעולות
 
קבוצות מספרים
 
תורת הקבוצות
חשבון מודולרי
אלגברה - טכניקה אלגברית
 
אלגברה - פונקציות
 
אלגברה - סדרות
 
אלגברה - אינדוקציה
אלגברה - קומבינטוריקה
אלגברה - מספרים מרוכבים (מספרים קומפלקסיים)
תכנון לינארי
וקטורים
גיאומטרית המישור
 
גיאומטרית המרחב
 
גיאומטריה אנליטית
 
טריגונומטריה
 
סטטיסטיקה
 
הסתברות
 
אנליזה - חשבון דיפרנציאלי
 
אנליזה - חשבון אינטגרלי
 
לוגיקה
הוכחות
יישומי מתמטיקה
היסטוריה של המתמטיקה
פרדוקסים
משחקים
חידות ותשבצים
הוראת המתמטיקה
 
שיטות וגישות הוראה
 
עזרי הוראה
 
שיטות הערכה
 
תורות למידה
 
מחקר
כללי
גליונות לחשבון
 
בעיית החודש
חיפוש חיפוש מורכב .

.
גיאומטריה של מגן-דוד - בעיית החודש מס' 5
קובץ מצורף: hodesh5.pdf
.
תיאור הפעילות:
.
שם המחבר :"קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ד
.
מילות מפתח :הנדסה, גיאומטריה, הנדסת המישור, מצולע משוכלל, משושה, משולש שווה צלעות, מגן דוד, בניה, סרגל ומחוגה, שטח, הכללה
.
תאריך עדכון: 16/08/2001
.
אל הפעילות