כתב העת על"ה
 
חשיבה כמותית
 
מספרים ופעולות
 
קבוצות מספרים
 
תורת הקבוצות
חשבון מודולרי
אלגברה - טכניקה אלגברית
 
אלגברה - פונקציות
 
אלגברה - סדרות
 
אלגברה - אינדוקציה
אלגברה - קומבינטוריקה
אלגברה - מספרים מרוכבים (מספרים קומפלקסיים)
תכנון לינארי
וקטורים
גיאומטרית המישור
 
גיאומטרית המרחב
 
גיאומטריה אנליטית
 
טריגונומטריה
 
סטטיסטיקה
 
הסתברות
 
אנליזה - חשבון דיפרנציאלי
 
אנליזה - חשבון אינטגרלי
 
לוגיקה
הוכחות
יישומי מתמטיקה
היסטוריה של המתמטיקה
פרדוקסים
משחקים
חידות ותשבצים
הוראת המתמטיקה
 
שיטות וגישות הוראה
 
עזרי הוראה
 
שיטות הערכה
 
תורות למידה
 
מחקר
כללי
גליונות לחשבון
 
בעיית החודש
חיפוש חיפוש מורכב .

.
שימוש בקיפולי נייר בהוראת גיאומטריה
קובץ מצורף: kipuley.pdf
.
תיאור הפעילות:
.
שם המחבר :רותי רייז
.
מילות מפתח :גיאומטריה, גיאומטרית המישור, הנדסה, הנדסת המישור, מושגים, משפטים, בניות, זווית, חלוקת זווית, מצולע, משולש, מרובע, מחומש, משושה, מתומן, המחשה, קיפולי נייר
.
מסגרת הכנת הפעילות :"קשר-חם", הכנס הארצי של מרכזי המקצוע מתמטיקה, ניסן תשס"ג, אפריל 2003
.
תאריך עדכון: 02/04/2003
.
אל הפעילות